Google Chrome V8

Javascript Engine & Performance Comparison (V8, Chakra, Chakra Core)